bg-image1

Over Stichting Postfilter

Stichting Postfilter is een initiatief van het Nederlandse bedrijfsleven, dat bestaat uit Postfilter en het Nationaal Overledenenregister. Via deze registers kunnen consumenten vastleggen welke geadresseerde reclamepost ze niet meer willen ontvangen. Bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn in Nederland verplicht hun registraties te respecteren.

Ondersteund door Stichting Reclame Code
Regels rondom het versturen van geadresseerde reclamepost zijn in de Code Postfilter vastgelegd. Stichting Reclame Code ziet erop toe dat ze worden nageleefd. Consumenten die na registratie bij Postfilter of het Nationaal Overledenenregister toch nog ongewenste post ontvangen, raden we aan om in eerste instantie contact met de afzender op te nemen. Reageert deze niet binnen 4 weken of zijn consumenten ontevreden over de afhandeling? Dan kunnen ze een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

Goed omgaan met gegevens
Wie bij Stichting Postfilter is aangesloten, kan onze registers gebruiken om verzendbestanden te ontdubbelen of opschonen. Onze gegevens mogen alleen worden gebruikt om post aan het adres van consumenten tegen te gaan, en nooit om hen berichten te sturen.

Registratie bedrijven aanvragen

bg-image2

Sectorbrede steun

De Stichting Postfilter is in 2009 opgericht als zelfreguleringsinitiatief, en wordt beheerd door verschillende branche- en belangenorganisaties:

Weet wanneer u moet stoppen met verzenden

Het heeft weinig effect als u consumenten reclame blijft zenden wanneer zij daar geen behoefte aan hebben. Maar wilt u precies weten wanneer u mag blijven sturen, verplicht bent te stoppen of Postfilter of het Nationaal Overledenenregister moet raadplegen? Doorloop dan onderstaand stappenplan.
bg-image4

Klantrelatie: uitzondering op de regel

Is er een klantrelatie?

Consumenten die producten van uw bedrijf kopen, diensten van uw onderneming afnemen of aan uw organisatie doneren, gaan een klantrelatie met u aan. Als u hierbij adresgegevens van ze ontvangt en duidelijk aangeeft dat u deze mogelijk gebruikt om direct mails te sturen, gelden er vanaf dat moment andere regels voor het verzenden van geadresseerde reclamepost.

Omdat deze consumenten bewust een relatie met u zijn aangegaan, mag u ze ook na een Postfilter-registratie geadresseerde reclamepost blijven sturen. Er zijn echter wel steeds meer organisaties die ervoor kiezen om een Postfilter-registratie ook in het geval van een klantrelatie te respecteren.

Recht van bezwaar

Willen consumenten waarmee u een klantrelatie heeft geen geadresseerde reclamepost meer van u ontvangen? Dan moeten zij dat officieel per brief of e-mail direct bij u aangeven via het recht van bezwaar (ook wel ‘recht van verzet’ genoemd). Wij bieden hiervoor een standaardformulier aan op postfilter.nl.

Zorg er wel voor dat u altijd het Nationaal Overledenenregister raadpleegt voordat u geadresseerde reclamepost verstuurt. Bij een overlijden moet deze post namelijk in alle gevallen worden gestopt. Ook als er sprake was van een klantrelatie.

Is er een klantrelatie?

Consumenten die producten van uw bedrijf kopen, diensten van uw onderneming afnemen of aan uw organisatie doneren, gaan een klantrelatie met u aan. Als u hierbij adresgegevens van ze ontvangt en duidelijk aangeeft dat u deze mogelijk gebruikt om direct mails te sturen, gelden er vanaf dat moment andere regels voor het verzenden van geadresseerde reclamepost.

Omdat deze consumenten bewust een relatie met u zijn aangegaan, mag u ze ook na een Postfilter-registratie geadresseerde reclamepost blijven sturen. Er zijn echter wel steeds meer organisaties die ervoor kiezen om een Postfilter-registratie ook in het geval van een klantrelatie te respecteren.

Recht van bezwaar

Willen consumenten waarmee u een klantrelatie heeft geen geadresseerde reclamepost meer van u ontvangen? Dan moeten zij dat officieel per brief of e-mail direct bij u aangeven via het recht van bezwaar (ook wel ‘recht van verzet’ genoemd). Wij bieden hiervoor een standaardformulier aan op postfilter.nl.

Zorg er wel voor dat u altijd het Nationaal Overledenenregister raadpleegt voordat u geadresseerde reclamepost verstuurt. Bij een overlijden moet deze post namelijk in alle gevallen worden gestopt. Ook als er sprake was van een klantrelatie.

bg-image3

Postfilter melding verplicht

Sinds 2021 is het wettelijk verplicht om op geadresseerde reclamepost te verwijzen naar Postfilter en het recht van bezwaar.

Onderstaande bestanden kunt u downloaden om op uw briefpapier en/of envelop af te drukken. Klik op de afbeelding om deze te dowloaden.
building

Reageer binnen 4 weken op klachten

Als ontvangers van uw geadresseerde reclamepost hierover een klacht indienen bij uw organisatie, heeft u 4 weken om er inhoudelijk op te reageren. Antwoordt u niet binnen deze termijn of is de consument ontevreden over de manier waarop u de situatie afhandelt? Dan heeft deze het recht om naar de Reclame Code Commissie te stappen.

bg-image4

Stel een vraag

Vindt u op de site niet de informatie die u nodig heeft? Neem contact met ons op!